Ieder kind is uniek

Het opvoeden van kinderen is een belangrijke taak. Als gastouder neem je niet alleen de zorg van het kind, maar ook een stukje van de opvoeding over. Mijn persoonlijke visie is dat elk kind uniek is. Zij hebben ieder hun eigen behoeftes en gewoontes. Van huis uit krijgen zij normen, waarden en gewoontes mee.

Ik zal proberen om deze normen, waarden en gewoontes zo veel mogelijk mee te nemen in de dagelijkse verzorging van uw kind. Echter heeft elke baby, elke peuter, kleuter en elk kind in grote lijnen wel allemaal hetzelfde nodig. Namelijk; aandacht, liefde, voeding, beweging en rust. Door de opvang kleinschalig te houden, kan ik u de garantie bieden dat ik uw kind de nodige aandacht en liefde kan geven om zich veilig en vrij te voelen.

Ik bied pedagogisch verantwoorde activiteiten aan die uw kind zullen uitdagen en stimuleren en ik zal hen de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. Ook is er bewezen dat regelmaat en structuur erg fijn is voor kinderen van alle leeftijden. Bij het kabouterbos hebben we de dag daarom in grote lijnen volgens een vast schema ingedeeld.

Ochtend

7.00 – 8. 00 uur kinderen worden gebracht, er is tijd om vrij te spelen.
8.00 uur oudere kinderen worden naar school gebracht.
8.30 uur drinken. Activiteit met zijn alle (zingen dansen lezen).
9.00 uur activiteit/vrij spelen (knutselen, verkleden).
10.00 uur fruit eten en wat drinken.
10.30 uur buiten spelen.
11.30 uur de tafel dekken en lunchen.
12.15 uur peuters gaan slapen.

middag

13.00 uur activiteit met de oudere kinderen/vrij spelen.
14.15 uur kinderen van school halen.
14.45 uur drinken en een koekje.
15.00 uur vrij (buiten) spelen/activiteit.

avond

17.00 - 18.00 uur   kinderen worden weer opgehaald.

Dit schema is een voorbeeld. De baby’s doen natuurlijk niet mee aan dit eet en slaapritme, maar volgen zoveel mogelijk hun eigen ritme.
Ook maken we af en toe (in overleg met de ouders) een uitstapje naar de kinderboerderij of de speeltuin.

Gastouderopvang Het Kabouterbos | Bovenweg 1 | Otterlo | +31 (0)6-303 651 61